FRÅGOR OCH SVAR
leverans

Vi kan fotografer produkter bara hos oss, för tillfället. Du lämnar in dina produkter hos oss, mot en avtal som båda parter skriver på, och efter fotograferingen du tar dina produkter tillbaka. Vi utför fotograferingen under de närmaste dagarna. Det måste avtalas innan om du vill närvara vid fotograferingen. Om du vill fotografera produkter på ett annat ställe, fråga oss först. Vi kan säkert komma överens om en bra lösning. Extra kostnader kan tilläggas då.