0079

PowerPoint- & Keynote presentationer

Vi skapar din presentation både i PowerPoint eller i Keynote.
Berätta vilken presentation du behöver och när den ska bli färdig.

Vad behövs för att skapa en presentation?

 • Vad är ditt mål med presentationen?
 • Vem är din målgrupp för presentationen?
 • Vi vill ha de färdigskrivna texterna, bilderna och annat material du tänker använda i din presentation.

Presentationens mål

 • Vad din presentation ska handla om?
 • Vem ska du visa den till?
 • Vad ska den innehålla?

Layout

 • Vilken layout ska presentationen ha?
 • Hur många sidor?
 • Vilket material ska den innehålla?

Material

 • Har du färdigskrivna och korrekturläsa texter?
 • Är bilderna anpassade till publiceringen?
 • Ska du förberedda papperskopior?

Andra medier

 • Ska presentationen vara animerad?
 • Ska du använda andra medier? Ljud? Video?
 • Är länkarna tillgängliga? Kola!

Se fler exemplen på presentationer i vår portfoolio